Gutenberg w obrazach

Personalizowane kalendarze w różnych formach
Nowoczesny park maszynowy
Nowoczesny park maszynowy

Zakup nowoczesnych urządzeń poligraficznych do firmy rodzinnej Drukarnia Gutenberg

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013
Oś priorytetowa III. Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość
Działanie III.2 Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa

W wyniku realizacji projektu „Zakup nowoczesnych urządzeń poligraficznych do firmy rodzinnej Drukarnia Gutenberg” do oferty firmy zostały wprowadzone dwie nowe usługi:

  • uszlachetnianie lakierem dyspersyjnym
  • perforacja fragmentaryczna


Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego

Drukarnia Gutenberg była gościem firmy KBA na targach Poligrafia 2011,
gdzie pokazana została zakupiona przez nas z funduszy unijnych
nowoczesna maszyna offsetowa KBA Rapida 75E

 

Nowoczesna bigówka z falcerką, zakupione z funduszy unijnych, pracują już w naszej drukarni

Related Articles

Free Joomla templates by Ltheme