Gutenberg w obrazach

Personalizowane kalendarze w różnych formach
Nowoczesny park maszynowy
Nowoczesny park maszynowy

Zakup systemu CtP

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 Oś priorytetowa III.

Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość
Działanie III.6 Rozwój mikro- i małych przedsiębiorstw

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa
Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego

Z cechami zakupionego systemu opisane zostały na tej stronie. 

Related Articles

Free Joomla templates by Ltheme